MARTIN ZADRAŽIL

CHOV POŠTOVNÍCH HOLUBŮ

Chovní holubi

Originál Potůček. Vkrevněný holub, otec mnoha výborných závodníků.

Původ holuba: Otec 93-10-1908 po "Trženém" a holubici HUNG 5749. Matka holubice HUNG 5749.
Otec holuba je DV 94-X9577-483, který pochází z originál páru Herbotsů. V původu jsou holubi od Jana Grondelaerse - "Kopman x Janssen x Matterne" po čtvrtém národním vítězi Barcelony. Matka DV 94-X9577 - 550 po holubovi "90" Osvald a 3105 z linie "Tržený x Matka mistra světa"
Otec 93-10-1878 je bratr mistra světa 1992, který získa 4x1. cenu, po HUNG 5737 a HUNG 5717. Jedná se o holuby  z velmi rychlé delbareské linie "Ballon". Matka 95-05-6385 Desmet - Matthys od Franze Pömla.