MARTIN ZADRAŽIL

CHOV POŠTOVNÍCH HOLUBŮ

Chovní holubi

95-05-6370

Originál Potůček. Vkrevněný holub, otec mnoha výborných závodníků.

Původ holuba: Otec 93-10-1908 po "Trženém" a holubici HUNG 5749. Matka holubice HUNG 5749.