CHOV POŠTOVNÍCH HOLUBŮ

 

Chovní holubi

95-05-6370

Vytvořeno 13.05.2008 11:47:16 | Poslední změna 13.05.2008 11:47:16
Originál Potůček. Vkrevněný holub, otec mnoha výborných závodníků.

Původ holuba: Otec 93-10-1908 po "Trženém" a holubici HUNG 5749. Matka holubice HUNG 5749.

95-05-6704

Vytvořeno 13.05.2008 11:54:52 | Poslední změna 13.05.2008 11:54:52
Otec holuba je DV 94-X9577-483, který pochází z originál páru Herbotsů. V původu jsou holubi od Jana Grondelaerse - "Kopman x Janssen x Matterne" po čtvrtém národním vítězi Barcelony. Matka DV 94-X9577 - 550 po holubovi "90" Osvald a 3105 z linie "Tržený x Matka mistra světa"

96-05-6505

Vytvořeno 13.05.2008 12:01:12 | Poslední změna 13.05.2008 12:01:12
Otec 93-10-1878 je bratr mistra světa 1992, který získa 4x1. cenu, po HUNG 5737 a HUNG 5717. Jedná se o holuby  z velmi rychlé delbareské linie "Ballon". Matka 95-05-6385 Desmet - Matthys od Franze Pömla.

94-03-2518 a 95-03-5256

Vytvořeno 13.05.2008 12:05:33 | Poslední změna 13.05.2008 12:05:33
Jsou to synové holuba 96-05-6505, uvedeného na této stránce a super chovné holubice 93-1-4868 od Ing. Kasala, v jejímž rodokmenu jsou zastoupeni holubi Desmet - Matthys, Grondealers a Delbar.

06-035-527 H

Vytvořeno 13.05.2008 14:13:47 | Poslední změna 13.05.2008 14:13:47

06-035-538 HE

Vytvořeno 13.05.2008 14:23:42 | Poslední změna 13.05.2008 14:23:42

06-035-615 H

Vytvořeno 13.05.2008 14:24:19 | Poslední změna 13.05.2008 14:24:19

06-035-692 H

Vytvořeno 13.05.2008 14:25:03 | Poslední změna 13.05.2008 14:25:03

07-035-79 HE

Vytvořeno 13.05.2008 14:25:33 | Poslední změna 13.05.2008 14:25:33

07-035-203 H

Vytvořeno 13.05.2008 14:26:02 | Poslední změna 13.05.2008 14:26:02

07-035-261 HE

Vytvořeno 13.05.2008 14:27:33 | Poslední změna 13.05.2008 14:27:33

07-079-284 HE

Vytvořeno 13.05.2008 14:28:21 | Poslední změna 13.05.2008 14:28:21

07-079-298 HE

Vytvořeno 13.05.2008 14:28:58 | Poslední změna 13.05.2008 14:28:58